Home > 5月 20th, 2010

明日、政府・民主党に要望書提出

「現場から国を変える首長の会」として、明日政府及び民主党に要望書を提出することになりました。
がっちり言ってきます!

【日時】5月21日午後1時15分
【場所】民主党本部
【要望先】仙谷由人国家戦略相、細野豪志副幹事長

【内閣総理大臣、厚生労働大臣、総務大臣、国家戦略相への要望書】